Solar Enerji Nedir ?

Yenilenebilir enerji nedir?

Yenilenebilir enerji, sürekli devam eden doğal süreçlerdeki var olan enerji akışından elde edilen enerjidir. Bu kaynaklar güneş, rüzgâr, akan su, biyolojik süreçler ve jeotermal olarak sıralanabilir. Yenilenebilir enerji kaynakları sürekli olarak kendilerini yeniledikleri için tükenmezler. Yenilenebilir enerji sistemleri hiçbir emisyon çıkarmaz, doğaya zarar vermez, üretilen enerji üretildiği anda tüketilebilir ve taşınabilir.


Güneş enerjisi nedir?

Güneş enerjisi, Güneş ışığından enerji elde edilmesine dayalı bir teknolojidir. Güneşin yaydığı ve Dünya´mıza da ulaşan enerji, Güneşteki hidrojen gazının helyuma dönüşmesi şeklindeki füzyon sürecinden kaynaklanır. Dünya atmosferinin dışında Güneş ışınımının şiddeti, aşağı yukarı sabit ve 1370 W/m2 değerindedir; ancak yeryüzünde 0-1100 W/m2 değerleri arasında değişim gösterir. Bu enerjinin Dünya´ya gelen küçük bir bölümü dahi, insanlığın mevcut enerji tüketiminden kat kat fazladır. Güneş enerjisinden yararlanma konusundaki çalışmalar özellikle 1970´lerden sonra hız kazanmış, Güneş enerjisi sistemleri teknolojik olarak ilerleme ve maliyet bakımından düşme göstermiş, Güneş enerjisi çevresel olarak temiz bir enerji kaynağı olarak kendini kabul ettirmiştir.

Fotovoltaik sistem (Photovoltaic System) nedir?

Fotovoltaik yani güneş pili, Güneş ışığını, elektrik enerjisine dönüştürebilen bir teknolojidir. Fotovoltaik panellerin içerisindeki hücreler çevre etmenlerine karşı cam levhaların arasında dizayn edilerek koruma altına alınmışlardır. Bütün PV ünitelerinin toplam enerjisinden faydalanabilmek için tüm hücreler birbirine elektrik ağı ile bağlanarak fotovoltaik modüle (güneş paneli) dönüşür ve bir bütün oluştururlar. Modüllerin bir metrekarelik bölümünde yaklaşık 100 W’lık bir enerji üretilebilir. Modüller toplam enerjiyi oluşturabilmek için birbirlerine bağlı olarak kullanılırlar.


Solar paneller tarafından üretilen elektriği direkt olarak kullanabilir miyiz?

Solar paneller doğru akım (DC) üretirler ancak elektriksel aletlerin neredeyse tamamı alternatif akımla (AC) çalışırlar. Bu nedenle İnverter (Evirici) adı verilen elektronik ekipman kullanılarak fotovoltaik sistemlerde DC akımı AC akımına çevrilir ve kullanıma hazır olur. LED ampuller doğru akımla çalışmaktadır. Eğer bahçe veya sokak aydınlatmasında fotovoltaik sistem kullanılacaksa LED ampuller seçildiği takdirde İnverter ihtiyacı ortadan kalkar. Aydınlatma haricinde bütün kullanım alanlarında İnverter şarttır. Kaliteli İnverter kullanılması sistemin güvenliği ve üretimi açısından önerilir.


Solar fotovoltaik sistemlerini bu kadar özel kılan şey nedir?

Fotovoltaik sistem araştırmacılardan ve özel sektörden her zaman ilgi görmüştür. Bu sistem diğer geleneksel enerji üreten kaynaklardan farklı olarak; enerjiyi yenilenebilir bir kaynaktan yani güneşten elde eder. Bir milyon evin elektrik ihtiyacı için PV güneş panelleri kullanıldığında, zararlı karbon dioksit salınımı yılda 4.3 milyon ton azalır veya 850.000 arabanın eksoz gaz salınımına eşdeğerdir. Bu artılar dışında oldukça karlı bir yatırımdır. Fotovoltaik sistemlerde hareketli bir parça bulunmaz ve sisteme bir girdi yapılması gerekmez bu nedenle işletme ve bakım masrafı yoktur. Kolay kurulumu ve kullanımı ile diğer yenilenebilir enerji sistemlerine göre avantajlıdır.


Solar fotovoltaik sistem ne kadar elektrik üretebilir?

Bir fotovoltaik sistemin ne kadar elektrik üretebileceği hesabı ciddi bir projelendirme ve mühendislik gerektirir. Sistemin kurulacağı yer, güneşlenme süresi, nem oranı, rakım, eğim gibi birçok parametrenin hesaplanması ile net bir şekilde bilinebilir. Ancak ortalama değerlerle fikir vermesi açısından kabaca hesap yaparsak; 1kW´lık bir sistem kurulması tam güneş altında saatte 1kW´lık elektrik üretecek demektir. Türkiye´de ortalama olarak günde 6 saat güneş olduğunu varsayabiliriz. 1 kWp sistem x 6 saat/günde x 365 gün = 2190 kWh / yılda üretilebilir. Ancak güneş ışınları her zaman tam kapasitede yani öğlen güneşi gibi değildir. Bu nedenle güneşlenme süresini 6 saat yerine 4 saat almak daha uygundur. 1 kWp sistem x 4 saat/günde x 365 gün = 1460 kWh / yılda üretilebilir. Kablolardaki iletim kayıpları ve inverter kaybı da çıkartılmalıdır (yaklaşık %10).


kW, kWp, kWh gibi terimler ne anlama gelir?

Watt güç birimidir. 1000 Watt 1 Kilowatt eder. yani 1000W = 1kW. P(güç)= V(voltaj) x I (akım) formülünden hesaplanabilir. Örneğin; 240 Watt´lık bir panelin özelliklerini incelediğimizde voltajı 30 V ve Akımı 8 A olduğunu görürüz. 240 = 30 x 8 formülümüz sağlanmış olur. Wp biriminin anlamı "Watt Peak" yani panellerin maksimum ürettiği güçtür. Örneğin; 240 Wp gücünde bir panel, güneş en iyi açıda gelirken (öğlen saatlerinde) 240 W gücünde elektrik enerjisi üretir. Güneş ışığı güçsüzleştikçe 230 W ,220 W şeklinde üretilen elektrik azalır. 1 kWh, 1 saatte üretilen elektrik miktarıdır. Örneğin; Van ilinde 1kWp kurulu güce sahip bir tesis yaklaşık olarak bir yılda 1586 kWh/yıl elektrik üretir. Ankara ilinde 1kWp kurulu güce sahip bir tesis yaklaşık olarak bir yılda 1351 kWh/yıl elektrik üretir. Bu örnekte anlaşılacağı üzere kurulu güç aynı olduğu halde sistemlerin kurulduğu yerler ve bu yerlerdeki güneşlenme süreleri farklı olduğu için üretilen elektrik miktarı da farklıdır.


Solar Fotovoltaik sistemlerin ömrü ne kadardır?

Fotovoltaik sistemlerin ömrü aktif kullanım süresine göre değişir. Üreticiler solar PV modülleri için genellikle 25 yıllık elektrik üretim garantisi verirler. Fakat solar PV modüllerin ömrü bu süreden daha uzundur. Solarvizyon olarak kullandığımız ürünlerde 10 yıllık parça garantisi ve 25 yıllık elektrik üretim garantisi vermekteyiz.


Fotovoltaik sistemlerin işletim ve bakımı masraflı mıdır?

Fotovoltaik sistemler hareketli parça içermediğinden PV sistemlerin bakımı oldukça basittir. Şebekeye bağlı sistemler için sadece yapılması gereken, panelleri temiz tutmaktır; belli aralıklarla silinmesi yeterli olur. Tek başına sistemlerde ise aküler belirli aralıklarla bakım-kontrol gerektirir. Fotovoltaik sistemler için benzin, gaz, su gibi herhangi bir girdi gerekmez yalnızca güneş ışığı yeterlidir. Bu nedenle işletim masrafı yoktur.


Solar fotovoltaik sistemler bulutlu havalarda da elektrik üretirler mi?

Fotovoltaik sistemler bütün panel yüzeyi kapanmadığı sürece bulutlu havalarda da elektrik üretirler. Güneş ışığı dik olarak gelmese de hava aydınlık olduğu zamanlar da panellerin tam güçte olmasa da elektrik enerjisi üretimi sağlayacak dağılmış (diffuse) güneş ışığı mevcuttur. Ancak yine de elektrik üretim miktarı azalır.

SOSYAL MEDYA